Residentieel - In uitvoering - VMSW groepswoningbouw BrechtLaureaat 1ste prijs.


De infrastructuur is gebundeld met maximaal behoud van open ruimte en verweving met het landschap. De inplanting van de woningen en appartementen is een logisch gevolg van de nu te bebouwen gronden. De nieuw aan te leggen hoofdweg wordt aaneglegd op de bestaande landweg. Deze nieuwe weg sluit aan op de, nu doodlopende, Laarweg, en is doodlopend voor auto’s naar de Venusstraat/Vaartstraat toe. Voor voetgangers en fietsers is het terrein bereikbaar via diverse autovrije toegangswegen.


Het dichtst bij de dorpskern worden 28 één- en tweeslaapkamer appartementen voorzien. De 2 types van appartementen zijn zo ingeplant dat er een diversiteit van bewoning wordt gecreërd.

De 18 eengezinswoningen zijn opgevat als 4 clusters van gekoppelde woningen waarbij elke woning over een privétuin beschikt. Er worden 10 woningen voorzien met 3 slaapkamers en 8 woningen met 4 slaapkamers.


Elke woning beschikt over een carport met een afgesloten toegang naar de tuin. Deze afgesloten privétuinen kunnen eventueel voorzien worden van bijkomende tuin- en fietsenbergingen. De woningen aan straatzijde zijn voorzien van een ruime groene voortuinstrook.


Het creëeren van doodlopende straten maakt van de site een 'rustige' omgeving om te wonen en een 'veiligere' omgeving voor spelende kinderen.

   

« terug

DJB-Architecten

Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

T 03 651 51 68
F 03 653 18 18
E info@djb-architecten.be