Utilitair - Onderwijs - Scholengemeenschap BerkenbeekScholengemeenschap Berkenbeek (BULO - BUSO) werd in verschillende fasen uitgebreid tot een groot scholencomplex.


In 2005 werden reeds twee nieuwe gebouwen, gezamelijk 16 klaslokalen met aanhorige ruimtes, overdekte en open speelplaatsen opgetrokken. Centraal werd een ruime sportzaal gebouwd welke dienst doet als turnzaal voor Berkenbeek en ook voor buitenschoolse activiteiten.


In 2013 werd een nieuwe refter en leraarslokalen bijgebouwd. Ook werden de sanitaire lokalen verruimd.


De diverse projecten werden deels ondersteund door DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs).

Door het gebruik van “eenvoudige” materialen is het gebouw kunnen uitgevoerd worden binnen het vooropgestelde budget en werd er “ruimte” gecreëerd om bijkomende investeringen te doen.


Het architectenbureau heeft tevens de overige renovatiewerken mee gecoördineerd, alsook de heraanleg van de ruime parking die deze, in landelijk gebied gelegen, school toegankelijker maakt. De renovatiewerken omvatten oa. aanpassingwerken buitenschrijnwerk, sanitaire lokalen en de sanering van de verwarmingsinstallatie. Het toepassen van alternatieve energiebronnen, onder vorm van zonnepanelen, is dankzij de grote subsidiebijdrage een geslaagd project geworden.

 bouwjaar : 2005 - 2014  |   bouwheer : Scholengemeenschap Berkenbeek

« terug

DJB-Architecten

Bredabaan 513, 2930 Brasschaat

T 03 651 51 68
F 03 653 18 18
E info@djb-architecten.be